Projectes

En curs…

GESTIÓ

Direcció Fundació Congrés de Cultura Catalana

RECERCA

Estudi per a la tarifació social dels serveis educatius municipals d’Esparreguera (Ajuntament d’Esparreguera)

Pròxima recerca. CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future). UPF. Projecte Europeu Horizon 2020

CREACIÓ

Direcció del documental “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana” (TV3, INCÍS FILMS, FCCC)

 

COL·LABORACIONS

Fòrum Cultura popular i educació (Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya)

Guidelines to the “Global Citizenship Education Programme” (Ideaborn)

Més informació a Linkedin

 

 

Sociòloga