Barcelona tagged posts

De la metròpoli a la República

debats_metropolitants

Ja s’ha publicat “Debats metropolitans. De la metròpoli a la República”, un llibre que reuneix un conjunt d’articles que reflexionen sobre la relació entre la Catalunya metropolitana i la Catalunya republicana. Com diu Jordi Fexas, promotor del projecte, al pròleg: “Som molts els que creiem que el fenomen metropolità en tota la seva dimensió holística, és a dir, com a fenomen territorial, institucional, econòmic, sociològic, simbòlic-identitari…, no ha estat ractat ni incorporat amb la dimensió, especificitat i cirurgia que caldria en el relat i la proposta política i social del projecte sobiranista”.

El llibre constitueix en si mateix un exercici de debat, que no pressuposa ni prejutja el que pugui dir cadascun dels autors sobre el tema...

Continuar llegint

Les dones que viuen al carrer són les que estan pitjor

Resultat d'imatges de persones sense llar

Fa temps que ho sabem, això. Les dones arriben en una proporció molt més baixa (10%) a viure al carrer, perquè abans han passat per tots els estadis anteriors d’ajuda social i de suport familiar. Per això les dones que es troben en situació de carrer acostumen a estar molt pitjor, en proporció, que els homes. En les dones s’accentua la sensació de fracàs vital, de forat negre d’on costa molt sortit. És estrany que una dona es quedi sense xarxa, però quan això passa, el resultat és terrible. Des del 2015 disposem d’una diagnosi molt ben feta per Albert Sales, per encàrrec de la XAPSLL, sobre el sensellarisme femení a Barcelona.

Arrel d’aquest estudi la XAPSLL va decidir impulsar un grup de treball sobre la situació de les dones al carrer, que ha derivat amb bon crite...

Continuar llegint

New Families in Barcelona

El web Cities of Migration, que promou la difusió de bones pràctiques d’integració dels immigrants, ha publicat com a bona pràctica el programa “Noves famílies” de Barcelona. Es tracta d’un programa per donar suport a les famílies que es troben en procés de reagrupament dels seus familiars.

El programa inclou tant l’assessorament legal com l’assessorament integral de la família, aportant orientacions per a les noves relacions pares-fills o homes-dones que s’estableixen en aquests processos de reagrupament després d’anys de separació; orientant els joves cap a una incorporació exitosa al sistema educatiu; ajudant els fills i filles reagrupats a conèixer la ciutat; orientant les dones i els homes en els drets i valors de la igualtat en un moment en què els rols adquirits pode...

Continuar llegint