català tagged posts

Llengua i política institucional

La Trobada de territoris de parla catalana que es va celebrar els dies 7 i 8 de juliol a Manlleu ha volgut celebrar dues efemèrides: els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i els 50 anys de l’arribada de la flama del Canigó a Manlleu. I ho ha fet generant debat al voltant de la llengua, en quatre àmbits: educatiu, ús social, polítiques institucionals i literatura.

Com a moderadora de la taula sobre l’ús social del català, vaig plantejar la pregunta següent als ponents: quin factor influeix més en l’ús de la llengua, les polítiques institucionals o el factor migratori? Els ponents eren Joan Melià (UIB), Alà Baylac-Ferrer (Univ Perpinyà), Avel·lí Flors (UB) i Joaquim Torres (SOC – IEC). Tots quatre van coincidir que el factor institucional és determinant.

L’arrib...

Continuar llegint

Per què som 10 milions de catalanoparlants

festa major 2013 178

El cas de la llengua catalana és realment extraordinari. No hi ha cap altra llengua que en situacions objectivament tant adverses presenti un dinamisme tan positiu. Efectivament, el  català ha passat d’una situació de persecució a una situació d’hostilitat institucional per part de l’Estat que teòricament l’hauria de protegir. I havent d’assumir un increment demogràfic important provinent de les migracions. Com s’explica, doncs, que el català continuï essent una llengua que incorpora parlants?

Gràcies a l’ingent treball del grup d’investigadors del CRUSCAT en l’anàlisi de les dades estadístiques disponibles, podem tenir una visió general (de tots els territoris de parla catalana) força interessant sobre la llengua catalana. Així, el “VI Informe sobre la...

Continuar llegint

El català a les empreses

Catala empresesLa presència del català en el món socioeconòmic és un dels factors que poden contribuir més a la seva promoció, o a l’inrevés, si no hi és present, a la seva invisibilitat social. Hi ha nombrosos elements del món comercial i de les indústries culturals que penetren constantment en la nostra vida quotidiana. La presència del català i la seva imatge com a llengua d’ús està inevitablement lligada a l’estatus que li confereixen la publicitat i les altres formes de comunicació comercial.

L’estudi El català a les empreses. Context, pràctiques i discursos, dirigit per la sociòloga Marta Rovira, se centra sobretot en les grans empreses, les més influents, i aporta dades que permeten l’anàlisi rigorosa d’aspectes contextuals com ara la política lingüística del govern, la mateixa legislació o la pressió que la societat civil ha exercit sobre l’ús del català a les empreses.

Continuar llegint