Catalunya Nord tagged posts

Les candidatures per al plebiscit des de Perpinyà (3), per Alà Baylac

Alà Baylac Ferrer

Professor, Universitat de Perpinyà

15 d’agost de 2015

Plebiscit. La definició del diccionari (Gran Robert de la langue française) diu el següent : « 1. Decisió, llei votada per l’assemblea de la plebs ; 2. Vot directe del cos electoral per sí o per no, sobre una qüestió, un text que se li sotmet (la noció inclou la de referèndum) ; 3. Vot d’una població sobre la qüestió del seu estatus internacional. » Més enllà de les formes institucionals diverses que pot prendre, explícites i previstes per la llei o implícites i no contemplades pel marc legislatiu, un plebiscit no deixa de ser la resposta d’un conjunt electoral sol·licitat sobre una qüestió precisa que s’ha respondre per sí o per no...

Continuar llegint

La República Catalana des de Perpinyà : factor d’estabilitat i seguretat a Europa (2), per Alà Baylac

Comparteixo el text sobre la independència de Catalunya escrit per Alà Baylac aquí, continuació de l’anterior. Això no vol dir que comparteixi el 100% de la seva anàlisi. Però em sembla interessant difondre’l.

8 d’agost de 2015

Vist des de Perpinyà, una República Catalana al sud de l’Albera constitueix en l’actual panorama d’inestabilitats i vacil·lacions europees, un factor de tranquilització i de consolidació de la democràcia, de la potència i de la seguretat. Molts arguments esgrimits pels partidaris del no a la independència (PP, Ciutadans, UDC, PSC, Sí que Podemos) tenen com a sol objectiu fer por als electors...

Continuar llegint

La independència catalana per ajudar Catalunya Nord, per Alà Baylac Ferrer

Reprodueixo aquí el text que m’ha enviat el professor de la Universitat de Perpinyà, Alà Baylac Ferrer, sobre el moment polític que viu Catalunya. 

La independència catalana per ajudar Catalunya Nord, per Alà Baylac Ferrer

Quan falten poc menys de dos mesos per a les eleccions, me decideixi a escriure alguns apunts per mirar de participar a un exercici democràtic històric i perquè les seues conseqüències seran decisives per als catalans del nord, malgrat que en matèria d’identitat catalana no tenim ni dret, ni vot, ni al nord, ni al sud. Des de la distància, a fora del marc espanyol, potser se distingeixen més bé línies essencials de tot el procés. Per això vull expressar i difondre el que me sembla capdal per al futur, tant al sud com al nord de l’Albera.

Expressi ...

Continuar llegint