Arxiu d'etiquetes: cohesió social

Working Paper de l’ICPS: Rendilibitat social dels serveis públics educatius. Una proposta d’anàlisi per a Sant Feliu de Llobregat

wp

L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha publicat el Working Paper núm. 319, escrit per Xavier Bonal, Marta Rovira i Enric Saurí amb el títol deRendibilitat social dels serveis públics educatius. Una proposta d’anàlisi per a Sant Feliu de Llobregat”.

La rendibilitat social és un concepte que pretén identificar el nivell de representativitat social existent entre els usuaris o beneficiaris d’un servei públic. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va decidir dur a terme un estudi sobre la rendibilitat social dels serveis municipals d’educació (escoles bressol i música). L’objectiu de l’estudi era conèixer la cobertura social que ofereixen aquests serveis i per tant conèixer el grau de correcció que produeixen respecte de les desigualtats socials. En aquest article es presenten els resultats de l’estudi realitzat, que permeten observar el perfil socioeconòmic dels usuaris d’aquest tipus de serveis. Així mateix, es planteja una reflexió sobre la relació entre oferta pública de serveis i la reacció dels ciutadans en termes de demanda. És a dir, quin són els perfils predominants d’usuaris dels serveis públics i quines conseqüències té això en termes de redistribució dels recursos. Els resultats d’aquest estudi s’han utilitzat per a aplicar un nou sistema de tarifació social dels serveis públics municipals a Sant Feliu de Llobregat.

La proposta d’estudi “Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català” guanya la I Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català

El Grup d’Estudis de les Identitats ha guanyat la I Beca d’estudis de l’associacionisme cultural català, que convoca l’Ens de Comunicació Associativa, amb la proposta “Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català”.

(Nota de la web de l’Ens de Comunicació Associativa)

El dimarts dia 16 de juliol, el jurat format per: Jaume Ayats, Pere Baltà, Andreu Caralt, Antoni Carné, Miquel-Àngel Essomba, Josep Fornés, Josep Santesmases, Jaume Sobrevals, Joan Manuel Tresseras i Milagros Vallès, actuant com a secretari en Joan-Ramon Gordo, va escollir com a premiada la proposta “Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català”, presentat per l’equip format per Enric Saurí i Saula -com a coordinador-, Marta Rovira i Martínez i Montserrat Tresserra i Pijuan, en base a les següents consideracions: Continua la lectura de La proposta d’estudi “Diversitat i integració en l’associacionisme cultural català” guanya la I Beca d’Estudi de l’Associacionisme Cultural Català