cultura tagged posts

La cultura generacional

De vegades intento explicar als alumnes que la diversitat cultural no es refereix al color de la pell de les persones, o simplement a la llengua que parlen. De fet, es tracta d’un concepte que es pot referir a qualssevol diversitat de pràctiques i expressions humanes. Però això costa d’exemplificar. Cal trencar primer amb el pre-judici sobre què vol dir “diversitat” i sobre què vol dir “cultura”. Des de la mirada de la sociologia (o de l’antropologia), la cultura no és el teatre, el cinema o la literatura, sinó el conjunt i cadascuna de les pràctiques que generen algun tipus de valor simbòlic en una societat.

Amb un concepte tan ampli de cultura, òbviament serà molt difícil concretar què vol dir “diversitat cultural”, perquè realment qualsevol pràctica d’un grup soci...

Continuar llegint

Una cultura al món

Publicat al Cercle de Cultura 09/08/2016

A finals d’aquest 2016, concretament el 8 de desembre, farà 40 anys que es va inaugurar a Barcelona el Congrés de Cultura Catalana, que ja havia estat presentat a l’abril a València, al juny a Perpinyà i a Palma de Mallorca, i al novembre a Andorra. La dimensió amplíssima del Congrés fou un fet inèdit i encara no repetit en la història dels Països Catalans. Més de 12.000 persones inscrites i 1.500 entitats implicades en un procés de debat sobre com havia de ser la societat i la cultura catalana que sortia de la llarga repressió franquista.

Aquell Congrés va posar en relació el món acadèmic amb la societat civil i moltes persones que aleshores, essent molt joves, estaven totalment implicats en la recuperació de les llibertats nacion...

Continuar llegint

La cultura heroica. Un exemple a propòsit de Labreu

Els editors de LaBreu Edicions celebren 10 anys. D’esquerra a dreta, Marc Romera, Ester Andorrà i Ignasi Pàmies | Foto: Laura Basagaña.

Direm que la poesia és un art difícil, de conreu incandescent, que sovint remou silent les mans i el cor de qui la practica. De vegades la callada incandescència esdevé esclat. Per exemple, quan un poeta tan bo i desconegut com Eduard Sanahuja guanya els Jocs Florals de Barcelona. O bé quan l’excel·lent Marc Romera s’emporta el Carles Riba. Mentre això no passa, els poemes d’Eduard Sanahuja, de Rotsckovisk, de Vidal-Conte, de Romera, de Vicens, de Garriga i altres són ben tractats com un tresor. Hi ha qui treballa a hores intempestives, com si fos una pregària, per donar sortida a la cultura d’aquest país. L’editorial Labreu ha fe...

Continuar llegint