identitats tagged posts

Més preguntes que bits: les identitats que no maten

M’arriba l’anunci del nou volum de la revista “Identities”, editada per Taylor &  Francis, amb un article sobre la identitat gaèlica a Escòcia: “What makes a Gael? Identity, language and ancestry in the Scottish Gàidhealtachd”, de Frank Bechhofer & David McCrone.

La tesi de l’article és que aquesta petita comunitat de parlants del gaèl·lic (només en són 58.000) la identitat territorial té un rol fonamental en la promoció de l’acció social. Per tant, en la creació d’allò que en diem acadèmicament “agència”, és a dir, capacitat per actuar i incidir en la societat. La identitat és, doncs, una forma d’apoderament. La identitat estructura l’experiència compartida de la gent i modela espais per a l’acció col·lectiva.

«identity provides a set of m...

Continuar llegint

Mallorca: símbols i procés de construcció nacional

2013-08-07 20.37.48Des d’una mirada principatina, les festes locals que a l’agost es prodiguen a Mallorca contenen ressons propers i alhora ben diferents, que ens fan parar atenció a cada activitat, a cada ritual festiu, a cada mot evocador d’un parlar molt menys castellanitzat que el nostre. Hem arribat a Alaró just al punt de l’inici formal de la festa patronal de Sant Roc. La banda interpretava el paso doble “Viva España” mentre es feien els preparatius perquè dues nines escollida fessin pujar les banderes fins al capdamunt de l’església amb una politja muntada per a l’ocasió: la bandera espanyola i la bandera de Mallorca.

Venint de Catalunya aquesta coincidència de dos elements simbòlics que per a nosaltres resulten incompatibles esdevé un contrast anguniós, una mena de perversió de l’autenticitat nacional. El perfil estrany de la situació s’incrementa quan sentim com la banda fa sonar amb parsimoniosa oficialitat Sa Balanguera, mentre les banderes s’alcen per la façana de l’església de Sant Bartomeu sense cap gest de commoció entre el públic ni cap veu que acompanyi la música.

Continuar llegint

Recull d’articles consultables online

Rovira, Marta; Saurí, Enric; Treserras, Montserrat. “La Llengua com a factor d’apoderament en les trajectòries migratòries : una història que es repeteix”. Societat Catalana 2010. Institut d’Estudis Catalans, 2010. P. 125-145. 2010.

Marta Rovira, Isidor Marí i Antoni Mir: Llengua i economia: del handicap a l’oportunitat de negoci”. Paradigmes. Núm. 5. 2010. Departament d’Universitats, Innovació i Empresa.

Marta Rovira i Jordi Solà: “Símbols banals? De la insostenible lleugeresa a l’anàlisi pràctica de la identitat. Eines, núm. 6. 2009.

“La llengua com a variable d’identitat”. Llengua i ús, revista tècnica de política lingüística. Núm. 42. 2008.

Marta Rovira i Jordi Solà. “Valors Superflus...

Continuar llegint