IEMed tagged posts

Migracions globals i política migratòria a Catalunya

Publicat al diari ARA: 28/09/2014

Es diu que vivim un canvi de cicle migratori, atès que la crisi econòmica ha fet aturar els fluxos que han portat a Catalunya més d’un milió de persones provinents de tot el món. Una part d’aquest col·lectiu ha assolit la nacionalitat espanyola, mentre que la gran majoria continuen residint a Catalunya com a estrangers amb permís de residència o de forma irregular en els casos en què no s’ha aconseguit un contracte de treball o s’ha perdut la feina. En global, estem parlant del 17% de la població catalana.

Però la crisi econòmica no ha fet tornar els emigrants cap als seus països d’origen, com es pensava inicialment. Malgrat que s’han produït retorns, hi ha dos factors que mantenen els nivells de població estrangera a Catalunya...

Continuar llegint

Encuesta Diez años del proceso de Barcelona. La sociedad civil opina. Resultados, prioriades y escenarios.

(2005) Institut Europeu de la Mediterrània. Encuesta Diez años del proceso de Barcelona. La sociedad civil opina. Resultados, prioriades y escenarios. / Enquête Le Processus de Barcelone dix ans après. La société civile donne son avis. Résultats, priorités et scénarios. / Survey Ten Years of The Barcelona Process. Civil Society’s Views. Results, priorities and scenarios.

proces de barcelona

Podeu llegir el document aquí.

Article a Afkar/Ideas sobre l’enquesta. Podeu llegir-lo aquí.

Continuar llegint