Illes Balears tagged posts

La decisió més racional?

petroli2

A les Illes Balears estan de pega. Una altra decisió política posa la societat en tensió per la defensa dels seus valors bàsics. A més de la llengua, ara és l’entorn natural el que es troba amenaçat per una decisió governamental, la que el fet que l’empresa Spectrum Geo Limited ha rebut l’autorització definitiva, ‘d’acord amb el marc legal’ segons el ministre José Manuel Soria, per a dur a terme prospeccions petrolieres a tot l’entorn marítim de les Illes.

Aquesta és una mostra de com els interessos de les grans indústries globals es relacionen amb les decisions polítiques locals. Cal constatar-ho...

Continuar llegint

Mallorca: símbols i procés de construcció nacional

2013-08-07 20.37.48Des d’una mirada principatina, les festes locals que a l’agost es prodiguen a Mallorca contenen ressons propers i alhora ben diferents, que ens fan parar atenció a cada activitat, a cada ritual festiu, a cada mot evocador d’un parlar molt menys castellanitzat que el nostre. Hem arribat a Alaró just al punt de l’inici formal de la festa patronal de Sant Roc. La banda interpretava el paso doble “Viva España” mentre es feien els preparatius perquè dues nines escollida fessin pujar les banderes fins al capdamunt de l’església amb una politja muntada per a l’ocasió: la bandera espanyola i la bandera de Mallorca.

Venint de Catalunya aquesta coincidència de dos elements simbòlics que per a nosaltres resulten incompatibles esdevé un contrast anguniós, una mena de perversió de l’autenticitat nacional. El perfil estrany de la situació s’incrementa quan sentim com la banda fa sonar amb parsimoniosa oficialitat Sa Balanguera, mentre les banderes s’alcen per la façana de l’església de Sant Bartomeu sense cap gest de commoció entre el públic ni cap veu que acompanyi la música.

Continuar llegint