Pla d’Adolescència i Joventut de Barcelona 2017-2021

El dia 6 de juliol es va presentar el nou Pla d’Adolescència i Joventut de Barcelona 2017-2021. No vaig poder assistir a l’acte, però em va fer molta il·lusió que l’Alícia Aguilera m’esmentés en la presentació. La veritat és que treballar amb ella i tot l’equip del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració d’aquest pla ha sigut una experiència molt estimulant. L’Alícia és d’aquelles persones que encomana entusiasme les 24 hores del dia, un entusiasme que et fa treballar amb tota l’energia.

Una de les característiques del nou Pla d’Adolescència i Joventut de Barcelona 2017-2021 és que planteja una proposta que procura l’emancipació de les persones joves. Sense deixar de banda les polítiques de promoció, però afegint-hi una mirada que entengui les tendències de les cultures juvenils d’ara. Aquesta mirada culturalista és un dels aspectes més valuosos del nou Pla, ja que posa en valor la manera com els joves afronten el futur, els canvis que proposen i les noves maneres d’enfocar les solucions a vells i nous problemes: des del nou cooperativisme fins a l’art com a forma d’emancipació.

Les polítiques de joventut sovint són un compendi de propostes que giren al voltant de les associacions juvenils. En aquesta ocasió, a més del diàleg amb el CJB, s’ha volgut establir nous mecanismes de treball amb persones joves. El “node” de joves ha buscat persones de diferents àmbits i barris de Barcelona que no estiguin associades i que vulguin implicar-se en el Pla. Així mateix, el Departament de Joventut està explorant diferents vies de treballar amb els joves en cada barri, per tal d’establir un diàleg de baix a dalt.

Tot això té moltes limitacions, com sabem. Les polítiques de joventut difícilment canviaran un context difícil per a les noves generacions pel que fa a l’ocupació i l’habitatge. I és gairebé impossible que incideixin en l’educació. Per tant, els tres pilars de la formació de les trajectòries dels joves queden fora de l’abast d’aquestes polítiques. Tanmateix, l’ambició d’aquest Pla és precisament intentar incidir en aquests tres àmbits reclamant gestos polítics clars per tal d’afavorir l’emancipació de les persones joves. Per exemple, destinant un 30% d’habitatge social als joves, amb un pla propi per a les polítiques d’ocupació juvenil i amb propostes per tal d’abordar les qüestions que afecten les adolescents en l’àmbit educatiu (gènere i fracàs escolar).

No es tracta de tutoritzar els joves, sinó d’oferir un marc de treball al col·lectiu de joves, que pateix certs handicaps pel que fa a la seva incorporació als àmbits de desenvolupament d’una vida plena, però en canvi té molt a dir pel que fa a les noves formes de vida en societat.

Podeu consultar el Pla aquí.