sexisme tagged posts

Amb veu però sense força?

Un altre 8 de març hem escoltat (metafòricament) un clam en favor de la igualtat de drets de les dones, un reguitzell d’iniciatives per posar a l’abast del públic veus de dones, protagonistes femenines de la història o iniciatives en què es demostra el valuós paper de les dones en diversos àmbits de la societat. Gràcies a les xarxes socials virtuals, la campanya de reivindicació del paper de les dones a la societat és potent, visible, coral i participativa. I no és només el 8 de març, sinó tot l’any que la qüestió del gènere i la discriminació es fa present a través de l’acció de persones i entitats.

Podem percebre clarament que ha emergit un feminisme renovat i potent que es fa sentir arreu de les xarxes socials amb opinions crítiques i molt formades sobre els...

Continuar llegint

La força del masclisme

Women

Podem imaginar-nos que les dones que ostenten càrrecs públics fessin comentaris a la premsa sobre el fet que els homes haurien de tenir prohibit pujar amb les dones a l’ascensor perquè són potencials violadors? O que haurien d’evitar sortir de nit, i beguts, pel dany que poden causar a altres homes o dones quan perden el control? La resposta a aquesta pregunta deixa ben clar que qui ostenta la legitimitat social per a fer comentaris sexistes és encara dels masclistes (homes o dones).

A partir dels noranta va semblar que el feminisme, o el que és el mateix, la lluita per a la igualtat de les dones havia arribat a un punt àlgid...

Continuar llegint