El plurilingüisme familiar

Plurilinguisme

 

La revista Llengua i ús, en el seu número 54, publica un article de Marta Rovira sobre “El plurilingüisme familiar“. L’article tracta sobre les principals aportacions dels investigadors en el camp de la transmissió lingüística en famílies que combinen més d’una llengua o dues, especialment en el context català, que ja de per si és bilingüe.