Les dones i el mercat de treball

fabrica torrentsÉs habitual trobar-se en els treballs dels alumnes referències a la “incorporació de la dona al mercat de treball”. Però si ens aturem a pensar sobre l’origen d’aquesta afirmació, ens adonarem que no té gaire fonament. Perquè a còpia de repetir-la s’ha anat assentant com un fet “natural”. I així és com, malgrat els nombrosos indicis que ens haurien de fer sospitar sobre la certesa d’aquesta afirmació, el tòpic ha quedat ben fixat i sembla impossible pensar sobre les dones de manera diferent. Cal, doncs, que fem l’exercici a la inversa i comencem per preguntar-nos en quin moment de la història podem suposar que les dones van deixar de treballar.

Com deia, els indicis que tenim al nostre abast ens haurien de fer sospitar del concepte “incorporació de la dona al mercat de treball”, com ens haurien de fer sospitar de totes aquelles afirmacions que caminen soles, sense cap evidència que les sostingui. Per exemple, penseu en quantes dones coneixeu d’una edat avançada que no hagin treballat mai fora de casa. Totes les dones de les que teniu referències, de l’edat que siguin, són mestresses de casa? Penseu realment que hi va haver un dia a partir del qual les dones van incorporar-se al mercat de treball, i que fins aleshores no n’hi havia cap que treballés a les fàbriques, al servei domèstic o a les botigues? No heu vist mai fotografies de grups de dones de les fàbriques, com la que adjunto al text? No heu llegit mai el poema “Elionor” de Miquel Martí i Pol?

Llegiu més