Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /furanet/sites/martarovira.cat/web/htdocs/wp-content/themes/digital-nomad/functions.php on line 228

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /furanet/sites/martarovira.cat/web/htdocs/wp-content/themes/digital-nomad/functions.php on line 228
, updated:

Participació al VI Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català a Vic

capcaleraSimposiInternacional21

Amb la comunicació “2004-2014: Deu anys d’aules d’acollida a Catalunya. Una proposta d’anàlisi”, vam presentar en el Simposi el treball que estem realitzant des de GAPS amb les dades dels nou cursos que s’han completat del programa d’Aules d’Acollida. Al Simposi s’ha presentat unes primeres dades i una proposta d’anàlisi.

El Programa d’Aules d’Acollida va ser iniciat el curs  2004-2005 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (Pla LIC). Un dels eixos d’aquest Pla ha estat l’atenció a l’alumnat nouvingut mitjançant la dotació d’aules d’acollida als centres que atenen alumnat nouvingut en proporcions significatives, que al seu torn ha implicat la dotació i la formació de professorat específic per atendre l’alumnat nouvingut, a més d’altres recursos associats a les aules d’acollida (materials didàctics, eines TIC, etc.). L’objectiu de les aules d’acollida, doncs, és facilitar l’acollida inicial i l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana, així com facilitar la transició cap a l’aula ordinària amb les eines necessàries per seguir l’itinerari formatiu normalitzat.

Les aules d’acollida van sorgir com a resposta al flux migratori que va rebre Catalunya a la primera dècada del segle XXI, un dels més importants d’Europa, i per la necessitat d’atendre una gran diversitat d’alumnes pel que fa als orígens culturals, el bagatge educatiu, i els entorns socials i familiars. A aquests factors, cal sumar-hi el fet de la matrícula viva, és a dir,la incorporació de l’alumnat nouvingut al llarg de tot el curs escolar. Per tant, ens trobem amb el fet que en un període de deu anys s’ha produït un gran augment de la proporció d’alumnes procedents de la immigració, que van passar del 3% (23.779 alumnes nouvinguts) a l’any 2000 al 13,2% (168.579 alumnes nouvinguts) a l’any 2011. És ara, en un moment de finalització d’aquest cicle migratori, que convé fer una anàlisii un balanç de l’impacte que han tingut les aules d’acollida i els recursos associats en la incorporació d’aquest alumnat al sistema educatiu.

↑ Up